Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

21:40
21:39

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
21:39
Reposted fromoll oll viacomatosegirl comatosegirl
21:38

21:38
21:37
4490 6142 550
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
21:37
21:37
9202 8d39 550
Reposted fromecto ecto viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
21:36
21:34
5029 0f6f
Reposted fromohshit ohshit viajesuismadeleine jesuismadeleine
21:33
5957 a321 550
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viazabka zabka
21:33
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viazabka zabka
21:33
21:32
6125 0af7 550
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
21:32
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie
21:32
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawbrewzasadom wbrewzasadom
21:30
21:30
21:30
21:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl